Romanian English Spanish French German Italian Dutch Turkish Portuguese
INTRARE:TERMENI ŞI CONDIŢII


Înainte de a vă înscrie, trebuie să citiţi şi să fiţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii. Înscriindu-vă pe acest site, sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii şi sunteţi de acord să fiţi obligat legal de aceştia. Acest acord poate fi modificat în orice moment de către Citavian SRL, denumit în continuare ExtasyCams. Modificările intră în vigoare atunci când sunt publicate pe acest site, fără notificarea prealabilă a fiecărui abonat.

1. Definiţii legale
"Membru" sau "statut de membru", astfel cum se menţionează în acest document, se înţelege a fi: Abonatul sau utilizatorul cu un nume de utilizator şi o parolă (identificator de utilizator) valabile pentru site pe durata statutului de membru. "Site" sau "site web", astfel cum se menţionează în acest document, se înţelege a fi: Site-ul pentru care achiziţionaţi un nume de utilizator şi o parolă (identificator de utilizator) de la ExtasyCams, pentru a avea acces la acel site, la materialele de pe el, precum şi la beneficiile statutului de membru. "Abonat", astfel cum se menţionează în acest document, se înţelege a fi: Utilizatorul final, consumatorul, serviciilor site-ului şi posesorul unui nume de utilizator şi al unei parole (identificator de utilizator) valabile pentru site. "Identificator de utilizator", astfel cum se menţionează în acest document, se înţelege a fi: Combinaţia de nume de utilizator şi parolă vândută de ExtasyCams şi utilizată pentru a accesa site-ul. Un identificator de utilizator este o licenţă acordată pentru utilizarea site-ului pe o perioadă de timp specificată. "Marcarea unei pagini", astfel cum se menţionează în acest document, se înţelege a fi: Acţiunea de a plasa un URL într-un fişier temporar pe browser-ul abonatului, astfel încât abonatul să se poată reîntoarce la acea pagină la o dată ulterioară, în mod direct, fără a trece prin orice pagini care este posibil să îi fi precedat. "Model" sau "Modele", astfel cum se menţionează în acest document, se înţelege a fi: Persoana care utilizează acest site pentru a realiza o transmisie audio-video în direct, care nu este angajată de ExtasyCams şi care transmite în mod privat din propria sa localizare, în temeiul legilor şi responsabilităţilor sale locale.

2. Descrierea serviciilor
ExtasyCams va furniza mijloacele de accesare a conţinutului transmis în direct de către modele. ExtasyCams va intermedia plata dvs. pentru fiecare transmisiune în direct accesată de dvs. Veţi fi taxat intre 0,39 - 0,66 EUR, în funcţie de tipul tranzacţiei dvs., iar ExtasyCams va intermedia plata dvs. către modele şi va utiliza alte procesoare de plată terţe pentru a vă prelucra plata. ExtasyCams va redirecţiona plata datorată modelor şi va păstra un comision de transfer.

3. Facturare
Cuvântul "Describer" va apărea pe extrasul de cont al cardului dvs. de credit pentru toate plăţile realizate către site. Tranzacţiile financiare sunt realizate prin (companie, oraş, ţară), o filială a (URL)"

4. Plată/taxă
Site-urile vor avea o taxă de abonament pe care o veţi plăti o singură dată, taxă definită de termenii site-ului, la data înscrierii iniţiale pentru abonament. Membrul este responsabil pentru astfel de taxe conform termenilor site-ului.

5. Termenul de îndeplinire a contractului.
Termenul în care ExtasyCams va forma contractul este de 24 de ore. De asemenea, site-ul poate avea un serviciu de facturare recurentă automată (dacă acest serviciu este selectat de către dvs. pe pagina de înregistrare). Astfel cum este stabilit de către administratorul site-ului, taxele de abonament pot fi reînnoite în mod automat la sfârşitul termenului original selectat, pentru o perioadă de timp similară, cu excepţia situaţiei în care este primită o notificare de la abonat cu şapte (7) zile înaintea reînnoirii abonamentului. Toţi membrii înscrişi prin intermediul unei oferte promoţionale speciale vor fi scutiţi de condiţia notificării cu 7 zile înainte, dar ei trebuie să notifice ExtasyCams în mod direct cu 24 de ore înainte de sfârşitul perioadei de încercare/ofertei speciale pentru a anula reînnoirea automată. Toate statutele de membru din perioada de încercare/ofertă specială se vor reînnoi la tariful statutului de membru de 30 de zile. Termenul maxim al acestui acord este de 3000 de zile. Cu excepţia situaţiei în care şi până când acest acord este anulat în concordanţă cu termenii din prezentul, abonatul autorizează ExtasyCams prin prezentul să taxeze cardul de credit al abonatului pentru a acoperi costul statutului de membru. Abonatul, prin prezentul, autorizează mai departe ExtasyCams să taxeze cardul de credit al abonatului pentru orice şi toate achiziţionările de produse, servicii şi divertisment, furnizate de site.

6. Termenul de debitare a posesorului de card.
Servicii instantanee după inserare. De asemenea, abonaţii pot solicita o copie a contului, cu taxele percepute pentru utilizarea site-ului. Abonatul renunţă la acest drept, dacă o astfel de solicitare nu este realizată. Solicitările trebuie adresate direct către ExtasyCams.

7. Îndeplinirea la timp a comenzilor
Termenul în care ExtasyCams va forma contractul este de 24 de ore.

8. Reacţie la timp la toate întrebările abonatului (în termen de 24 de ore)
Abilitatea şi capacitatea de a răspunde prompt la întrebările clienţilor săi şi strădania de a rezolva în mod amiabil disputele avute cu clienţii. Cazurile de reclamaţie din partea clienţilor, întrebările, solicitările de returnare a creditului sau de returnare a plăţilor cu privire la programul sau serviciul clientului pot constitui motive de reziliere a prezentului acord, dacă astfel de evenimente au loc cu o frecvenţă inacceptabilă, astfel cum va fi stabilit de către companie, la deplina sa discreţie. În plus, compania îşi rezervă dreptul de a percepe de la client taxe rezonabile şi de a-şi recupera cheltuielile pentru returnările de credit, returnările de plăţi şi întrebările excesive ale clientului.

9. Procedurile realizate în cazul anulărilor sau rambursărilor
În orice moment şi fără motiv, abonamentul la serviciu poate fi anulat de către ExtasyCams, site-ul, sau de către abonat, cu notificarea celeilalte părţi prin poşta electronică sau convenţională, sau prin telefon sau fax. Atunci când membrul solicită rezilierea, taxele de abonament NU sunt rambursate. Abonaţii sunt responsabili pentru taxele contractate de ei până la încheierea serviciului. Dacă solicitaţi de la banca dvs. sau de la compania care a emis cardul o anulare a unei plăţi sau solicitaţi o rambursare în urma unei utilizări neautorizate sau fraudulente a cardului, ExtasyCams poate, la deplina sa discreţie, pentru a împiedica utilizarea neautorizată ulterioară a cardului, să vă blocheze contul sau cardul de la utilizarea pe toate site-urile cliente ale ExtasyCams. Această acţiune, totuşi, nu va împiedica utilizarea neautorizată pe site-uri care nu sunt cliente ale ExtasyCams şi această acţiune nu substituie necesitatea contactării de către dvs. a instituţiilor financiare cărora le sunteţi client pentru a împiedica abuzurile ulterioare. (heel stuk weggehaald)
Sunteţi responsabil pentru orice comisioane impuse de banca dvs. sau de compania care a emis cardul de credit pentru depăşirea limitei contului dvs. sau pentru retragerile în exces din contul dvs. Dacă va fi realizată o rambursare de către ExtasyCams, toate fondurile vor fi returnate doar pe cardul de credit, cardul de debit sau în contul curent utilizat la tranzacţia originală. Rambursările nu vor realizate în numerar, prin cec sau pe un alt card de credit.

10. Marcarea unei pagini
Abonatul este de acord că niciodată nu va marca nicio pagină de pe site, care să permită abonatului să ocolească termenii şi condiţiile site-ului, la intrarea pe site. Dacă există o astfel de pagină marcată, numita pagină va constitui acceptarea deplină a termenilor şi condiţiilor menţionate, precum şi admiterea faptului că abonatul are vârsta legală de majorat din statul, ţara sau regiunea sa.

11. Autorizarea utilizării
Abonaţilor site-ului li se acordă prin prezentul acord o singură licenţă pentru a descărca, copia sau lista materialele aflate pe site, doar pentru uz personal. Această licenţă este acordată doar pentru utilizarea prin intermediul unui singur calculator. Toate statutele de membru sunt oferite pentru uz personal şi nu vor fi utilizate în niciun scop comercial şi de către nicio entitate comercială. Utilizarea în scopuri comerciale, fie a site-ului, fie a oricărui material aflat pe site, este strict interzisă. Niciun material din cadrul site-ului nu poate fi transferat niciunei persoane sau entităţi, comerciale sau necomerciale. Mai mult, materialele nu vor fi modificate sau schimbate. Nu este permis ca materialele să fie expuse în public sau utilizate pentru orice închiriere, vînzare sau expunere. Materialele vor fi acoperite de orice drepturi de autor, mărci înregistrate sau de alte avertismente de proprietate. ExtasyCams şi site-ul îşi rezervă dreptul de a anula această licenţă în orice moment, dacă termenii acestui acord sunt încălcaţi. În cazul în care termenii sunt încălcaţi, veţi fi obligat să distrugeţi imediat orice informaţie sau material listat, descărcat sau altfel copiat de pe site.

12. Transferul identificatorului de utilizator
Accesul la site se realizează prin intermediul unei combinaţii de nume de utilizator şi parolă (identificator de utilizator). Abonaţii nu vor dezvălui, în niciun fel de circumstanţe, identificatorul lor de utilizator niciunei persoane şi sunt obligaţi să păstreze acest identificator de utilizator strict confidenţial. ExtasyCams nu va dezvălui parolele pentru niciun motiv, nimănui altcuiva decât utilizatorului, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru poate fi în mod specific cerut de lege sau printr-un ordin judecătoresc. Accesul neautorizat la site constituie o încălcare a prezentului acord şi o încălcare a legii. Abonaţii recunosc faptul că administratorul site-ului poate urmări prin intermediul utilizării unui software special intrarea fiecărui abonat pe site. Dacă are loc o breşă în securitate, furt sau pierdere a identificatorului de utilizator, abonatul trebuie să anunţe imediat ExtasyCams sau site-ul în privinţa breşei de securitate menţionate. Abonatul rămâne răspunzător pentru utilizarea neautorizată a serviciului până când ExtasyCams sau site-ul este anunţat de breşa de securitate prin e-mail sau telefon.

13. Sancţionarea şi aprobarea materialului pentru adulţi
Acest site a fost conceput pentru a fi utilizat şi vizualizat doar de către persoane care au cel puţin 18 ani (21 în AL, MS, NE şi WY), care doresc să acceseze imagini vizuale, sunete audio şi descrieri verbale de natură sexuală sau explicit erotică. Materialele disponibile în cadrul acestui site pot include descrieri care sunt vizual grafice prin natura lor şi portretizări de nuditate sau acte sexuale şi nu trebuie să fie accesate de nicio persoană care nu are cel puţin 18 ani (21 în AL, MS, NE şi WY), de nicio persoană care consideră că acest material este ofensator prin natura sa şi de nicio persoană care, pur şi simplu, nu doreşte să fie expusă la astfel de materiale. Prin achiziţionarea unui statut de membru sau identificator de utilizator, dvs. declaraţi în mod implicit: "Confirm şi jur, sub sancţiunea comiterii sperjurului, că, începând din acest moment, am cel puţin 18 ani (21 în AL, MS, NE şi WY). Nu voi permite niciunei persoane sub 18 ani (21 în AL, MS, NE şi WY) să vizualizeze sau să acceseze în vreaun fel materialele aflate pe acest site. Înţeleg că prin accesarea acestui site web, voi fi expus la materiale care pot include, dar fără a se limita la, imagini vizuale, sunete audio şi descrieri verbale de natură sexuală şi explicit erotică, portretizări de nuditate şi de acte sexuale. Confirm că nu sunt ofensat de astfel de materiale şi că astfel de materiale sunt legale în comunitatea în care trăiesc. Accept în mod voluntar să vizualizez, să aud, să accesez astfel de materiale din propria mea voinţă şi că aleg să realizez aceasta deoarece vreau să vizualizez/citesc/aud sau altfel să accesez astfel de materiale pentru propria mea plăcere, informare sau distracţie. Alegerea mea este o manifestare a interesului meu faţă de astfel de chestiuni, interes care este sănătos şi normal şi care este în mod normal manifestat de cei mai mulţi dintre adulţii din zona în care trăiesc. Sunt pe deplin familiarizat cu standardele din comunitatea mea, iar materialul pe care mă aştept să îl accesez pe acest site se încadrează în aceste standarde. În experienţa mea, adultul obişnuit din comunitatea mea acceptă consumul unor astfel de materiale de către adulţi doritori, în circumstanţe precum aceasta, care asigură o protecţie rezonabilă împotriva unor astfel de materiale pentru minori şi adulţii nedoritori. Adulţii din comunitatea mea vor accepta standardele afişate pe acest site şi nu vor considera niciunul dintre aceste materiale ca fiind în mod evident ofensator."

14. Termeni şi condiţii suplimentare
Acest site are termeni şi condiţii suplimentare care constituie parte integrantă din acest acord şi care sunt prezentate în plus faţă de prezenţii termeni şi condiţii. Astfel de termeni şi condiţii astfel cum sunt prezentate pe site nu vor anula niciunul dintre termenii şi condiţiile prezentate aici. Toţi termenii şi condiţiile prezentate se aplică site-ului, ExtasyCams, şi abonatului. Sunt de acord cu termenii şi condiţiile specificate de site-ul conectat la această pagină.

15. Separabilitatea
În cazul în care oricare dintre prevederile acestui acord vor fi considerate a fi nevalabile sau inaplicabile, prevederile rămase vor continua să fie valabile şi aplicabile. În cazul în care un tribunal găseşte că oricare dintre prevederile prezentului acord este nevalabilă sau inaplicabilă, dar că, prin limitare, o astfel de prevedere ar deveni valabilă sau aplicabilă, atunci acea prevedere va fi considerată a fi scrisă, interpretată şi pusă în aplicare cu limita respectivă.

16. Notificări
Notificările din partea site-ului către abonaţi pot fi realizate prin intermediul mesajelor electronice pe site, a unui mesaj general publicat pe site, sau prin poşta tradiţională. Notificările realizate de către abonaţi pot fi realizate prin intermediul mesajelor electronice, poştei tradiţionale, telefonului sau faxului, în lipsa unor dispoziţii contrare specificate în prezentul acord. Toate întrebările, reclamaţiile sau notificările, privind acest site, către ExtasyCams trebuie să fie adresate aici. Toate anulările de serviciu de pe un site trebuie să fie adresate către ExtasyCams.

17. Recomandări generale
Vă recomandăm să listaţi toate datele tranzacţiilor dvs., precum şi termenii şi condiţiile şi să le păstraţi într-un loc uşor accesibil.

18. EU General Data Protection Regulation (GDPR)
Access to personal data
Hereby, the Member consents on processing its personal data by ExtasyCams;
These 'Terms and conditions', together with the 'Privacy Policy' sets out the basis on which ExtasyCams, processes your personal data.
The categories of data processed include:
- the contact data communicated by the Member, including email address, phone number, bank account, any form of identification;
- automatically collected information, including logged information, search preference, IP;
The main purpose of the processing is for accessing the site and its materials and secondly, for marketing, included, but not limited at emails referred to the account credit, promo materials and commercials.
The personal data will be stored for the period of performance of the contract or another period bond by legal provisions in force.
The member can withdraw his consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal by email at contact@ecstasycams.com.
The member has the right to request from ExtasyCams access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data by email at contact@ecstasycams.com.
ExtasyCams has the legal obligation to provide information on action taken on a request within one month of receipt of the request. That period may be extended by two further months where necessary, taking into account the complexity and number of the requests.
The Member has the right to lodge a complaint with the Romanian National Supervisory Authority for Personal Data Processing.

Întrebări şi date de contact
Toate întrebările adresate către ExtasyCams cu privire la prezenţii termeni şi condiţii trebuie adresate la:

CITAVIAN SRL
18 Mircea Eliade Blvd, A1 office
Bucharest
Romania
E-mail: info@extasycams.net

For services related to payment processing please refer to:

CITAVIAN SRL
18 Mircea Eliade Blvd, A1 office
Bucharest
Romania